Kristína Pírová

Hudební skupina Arccus

Hudobná skupina Arccus vznikla v r. 2005. Venuje sa interpretácii a hudobnému stvárneniu slovenského folklóru v image toho, čomu sa už pár rokov hovorí world music. Spontánnosť a meditatívnosť slovenskej melodiky a snaha o uchovanie akejsi nekomerčnej scény v poly štýlovosti súčasnej kultúry je mottom hudby ktorú produkuje Arccus. Hudba a poetika slovenských balád v svojráznom kompozičnom podaní je tým symbolickým oblúkom – názov kapely se odvodzuje od latinského arcus – obluk – ktorý spája minulosť s budúcnosťou. Hudba Arccusu sa snaží zachovať autentickú podobu slovenského folklóru, pôvodnosť slovenských piesní, ich prameňov a melodiky, ale v novom štýle a v novej zvukovosti. Arccus verejne koncertuje od mája 2007. V priebehu účinkovania kapely sa v nej vystriedalo viacero muzikantov. Najvacším prínosom pre kapelu v minulosti boli Kristína Pírová – speváčka s originálnym hlasovým zafarbením a huslista Peter Fajta. V nedávnej etape Arccusu pôsobil vynikajúci Cyril Kubiš – husle, a Aycha Pajdlhauserová – spev, ktorej hlas si možete vypočut na ich demo nahrávkach.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *